Våra tjänster

Från idé till färdig produkt

Vi på CNC Snickerier AB är gärna med dig som kund till oss från din idé. Genom hela produktutvecklingsfasen till prototypframtagande till färdig produkt. Vi agerar gärna bollplank i valet av både material och lösning på konstruktionen.

Produktionspartner

Vi hjälper dig hela vägen från idé och utveckling till produktion, packning och distribution. Vi kan hantera löpande serieproduktion för små till medelstora serier och med vårt egna lager erbjuder vi lagerplats med möjlighet till avrop efter dina behov.

Produktionsutvecklare

Har du en bra idé till en ny produkt? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att skapa en prototyp eller en mindre serie. Vid behov har vi även kompetens att hjälpa dig med CAD-ritningar.